Author Archives: admin

Kích thước buồng khử khuẩn là bao nhiêu?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, bệnh viện quan tâm đến buồng khử khuẩn. Theo các nguồn thông tin, có thể thấy buồng khử khuẩn có kích thước vừa đủ để một người bước vào. Với buồng khử khuẩn ANVICO, kích thước chi tiết như sau: Chiều cao 2,3m. Chiều dài 1,2 […]