Category Archives: Chưa được phân loại

Buồng khử khuẩn 1 lần hết bao nhiêu ml anolyte?

Nồng độ dung dịch khử khuẩn sử dụng trong máy khử khuẩn là dung dịch được pha loãng ở nồng độ 200ppm. Bạn có thể mua dung dịch Anolite gốc ở nồng độ 500ppm, sau đó pha loãng theo tỷ lệ 1 dung dịch: 1,5 lít H2O. Buồng khử khuẩn 1 lần hết bao nhiêu […]